Gói CD: Liệu Trình Thuốc Phá Thai 10 Tuần | 11 Tuần | 12 Tuần

1.250.000 VND

Tên Hàng HóaLT 7 – 9 Tuần
Xuất xứ thương hiệu:Việt Nam
Nhà sản xuất:
Số lượngLiệu trình/hộp
Thuốc cần kê toa:
Số đăng ký:VD-11306-10
CD45454545 CD45454545 Mã: CD21565456145 Danh mục: Từ khóa: , ,