Gói CD: Liệu trình thuốc phá thai 14 tuần | 15 tuần | 16 tuần

1.850.000 VND