Gói CD: Liệu trình thuốc phá thai 16 tuần | 17 tuần | 18 tuần

VND