LIÊN HỆ

Bạn muốn giữ liên lạc với tôi không? Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến từ bạn. Đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi …

Contact support

ĐẶT 1 CÂU HỎI DÀNH CHO CHÚNG TÔI

    Location

    369 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, HCM

    Get directions

    BẠCH KIM MEDICAL

    VAT: VS123456789 // CIF: BL1247890