Địa chỉ các cửa hàng của chúng tôi gồm khu hành chính và kho hàng:

Địa Chỉ: 369 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

SĐT: 0933.384.267

Địa Chỉ: 167/33 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

SĐT: 0933.384.237