Điều kiện mua hàng

1. Nguyên tắc chung

– Website thương mại điện tử thuocphathai.vn do công ty Bạch Kim Medical thực hiện hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên 63 tỉnh thành Việt Nam và các khách hàng trên toàn thế giới có nhu cầu mua hàng nhưng không có thời gian đến trực tiếp bệnh viện hoặc đặt hàng trên website là đảm bảo có hàng.

– Sản phẩm được kinh doanh tại Bạch Kim Medical phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, không bán hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xách tay.

– Hoạt động mua bán tại Bạch Kim Medical phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Quy định chung

Tên Miền website Thương mại Điện tử:

Website thương mại điện tử thuocphathai.vn do Công ty Bạch Kim Medical phát triển với tên miền giao dịch là: www.thuocphathai.vn (sau đây gọi tắt là: “Website TMĐTthuocphathai.vn”)

Định nghĩa chung:

+ Người bán là công ty dược phẩm Bạch Kim Medical.

+ Người mua là công dân Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành, các khách hàng trên toàn thế giới. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký để thực hiện giao dịch.

+ Thành viên là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại website.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia website TMĐT thuocphathai.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.