Gói CD: Liệu trình thuốc phá thai 12 tuần | 13 tuần | 14 tuần

1.550.000 VND