Gói 6: Mifepristone 200mg và Misoprostol 200mg bộ đầy đủ

530.000 VND