Gói 2: Mifestad 200mg và Misoprostol 200mg + Giảm Đau Nhanh

550.000 VND

Tên Hàng HóaMifestad & Misoprostol và TGD
Xuất xứ thương hiệu:Việt Nam
Nhà sản xuất:Stella
Số lượng1 Mifestad 200 và 2 Misoprostol 200 + Thuốc Giảm Đau
Thuốc cần kê toa:
Số đăng ký:VD-11306-10