Gói 5: Liệu Trình Thuốc Phá Thai 7 Tuần | 8 Tuần | 9 Tuần

750.000 VND

Tên Hàng HóaLT 7 – 9 Tuần
Xuất xứ thương hiệu:Việt Nam
Nhà sản xuất:
Số lượng1 Hộp và 4 Viên thuốc
Thuốc cần kê toa:
Số đăng ký:VD-11306-10